Kácení stromů

Kácení stromů ze země

Kácení stromu ze země je nejjednodušší a nejlevnější způsob kácení stromu.Kácení stromů se provádí vyříznutím klínu v kmeni stromu ( směrový klín), který nám v případě rovně rostoucího a zdravého  stromu nasměruje pád stromu a nedovolí jej padnout jinam. V případech, kdy je kácený strom vychýlen na špatnou stranu dopadu, se dá nedoříznutím klínu strom také částečně nasměrovat. V případě, že se klín podřízne, tak hrozí nekontrolovatelný pád stromu na jakoukoliv stranu i u stabilně rostoucího stromu. Když už je strom ze své osy vychýlen na tolik, že už nepůjde vlastní vahou ani klínem skácet správným směrem, tak se používají kladkostroje, kterými se strom přetáhne ze špatné osy. Po pádu stromu následuje odvětvování, oddělení kmene a nařezání kmene na požadovanou délku špalků.                                                                        

 

                                                                                                             KÁCENÍ STROMU

                                             Kácení stromů Praha i celá ČR


Příprava pracoviště                                                                                             

Než se pustíme do samotné činnosti kácení stromu, musí se připravit prostor nutnýpro manipulaci s pilou a únikovou cestu. Úprava a vyčištění okolí stromu ústupovou cestu od viditelných překážek, jako jsou větve, kameny, prkna, porost a v zimě sníh. Ústupovou cestu volíme ve směru šikmo dozadu od stromu, aby dřevorubec mohl při pádu stromu ustoupit do bezpečné vzdálenosti tak, aby nemohl být zasažen padajícím stromem, větvemi nebo následným pohybem stromu při pádu na zem (např. při kácení ve svahu). Před započetím kácení se dřevorubec přesvědčí, jestli nejsou v prostoru jiné osoby aby nedošlo k vážnému úrazu. V případě zvědavých diváku nebo kácení u účelové komunikace pověří pomocného pracovníka kontrolou při kácení stromů. Při kácení je bezpečná vzdálenost nejméně dvojnásobek délky výšky stromu. V tomto prostoru se nesmí nepovolané osoby zdržovat.Často se stává, že se úlomek větve vymrští až na trojnásobek délky.                                               

 

 

Vyříznutí směrového klínu

Zářez směrového klínu provádíme vyříznutím klínu v kmeni ve směru pádu stromu.Tento klín nám umožňuje pád stromu pouze na stranu.kterou chceme.Při špatném zaříznutí nebo podříznutí,hrozí nekontrolovatelný pád stromu.Směrový zářez je prováděn vodorovném a šikmým řezem. Vyříznutý klín se odstraní.Hloubka vodorovného řezu se musí pohybovat mezi 1/3 až 1/5 průměru kmene.3ikmí řez se provádí pod úhlem 30 až 45° ve výšce 2/3 hloubky vodorovného řezu. Hlavním řezem se odděluje kácený strom od pařezu. Vede se vždy vodorovně min. do ½ výšky směrového zářezu. Hlavní řez se nesmí nikdy spojit se směrovým zářezem. Ponechává se nedořez minimálně 2-4 cm, které zajišťují pád káceného stromu do zvoleného směru.

 

Vychýlení stromu do směru pádu

 

K zajištění pádu káceného stromu v určitém směru a zamezení svírání pily v řezu se použije podle potřeby: dřevorubecká lopatka, lano, klín, stahovák stromu, traktor apod. Pomůcky se vkládají do řezu po dostatečném zaříznutí pily, přičemž nejprve zabraňuje svírání lišty v řezu a teprve v konečné fázi pomáhá k vychýlení stromu do směru pádu. Háčkem vychyluje strom dřevorubec tahem vzhůru, lopatkou buď tahem vzhůru, nebo tahem dolů. Klíny se do řezu vrážejí úderem sekerou, kalačem nebo lopatkou. Údery nesmějí být silné, aby klín z řezu nevyskočil, popř. v konečné fázi strom předčasně neodlomil, a tím nepoškodil patu kmene. Klínování však musí být dostatečné, aby se dosáhlo patřičného vychýlení do směru pádu. Motorová pila se z řezu vyjímá v okamžiku otvírání hlavního řezu, tj. když se strom začíná vychylovat a padá k zemi. Součastně dřevorubec ustoupí po předem upravené ústupové cestě na bezpečné místo. Zde setrvá tak dlouho, dokud viditelně nehrozí nebezpečí úrazu nebo jiného poškození zdraví.

Ostatní služby
fotka1
Zavlažovací systémy
V současné době se plně automatické zavlažovací systémy stávají velice oblíbenou součástí zahrad.
fotka
Realizace zahrad
Zahrada by měla zapadat do okolní krajiny a korespondovat s jejím charakterem.
fotka
Údržba zahrad
Údržba zavlažovacího systému spočívá v jarním spuštění a podzimním zazimování systému.
Rychlý kontakt
fotka
Petr Král
Kučerova 807
Praha 9, 198 00
tel: 774 999 005