Případy a podmínky kácení stromů

Kácení stromů bez povolení - podmínky a kdy naopak zaplatím pokutu

 

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením zákonem. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky. Stránka se zabývá skutečností kdy je možné kácet strom bez povolení a za jakých podmínek již ne a zmiňuje také pokuty za likvidaci stormu.


Kácení stromů Praha i celá ČR

 

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí uložit žadateli náhradní výsadbu a následnou péči o náhradně vysazené dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše po dobu 5 let (§ 7, § 8, § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního klidu (listopad - březen).

 

A) Ke kácení stromů rostoucích mimo les není třeba povolení obecního úřadu v těchto případech:

 

1) Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o vodách, o dráchách, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů a o telekomunikacích). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (po oznámen&´ po 15 dnech můžete strom pokácet).

2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.

3) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.

4) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.

B) Ve všech ostatních případech je nutné požádat obecní úřad o vydání povolení ke skácení stromu.

 

Příslušný formulář je umístěn na stránce níže. Jde o tyto případy:

1) Jde o stromy s obvodem kmene 130 cm nad zemí více než 80 cm.

2) Jde o keřový porost o ploše vyšší než 40 m2.

Poznámka: Podle výkladu MŽP je třeba žádat o povolení i v případě ovocných stromů, pěstovaných na zahradách a v sadech.

Přestupky a sankce

 

Fyzické osoby:

 

Kdo nesplní ohašovací povinnost (bod A1) nebo neprovede náhradní výsadbu - pokuta do 5 000 Kč;

Kdo poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les - pokuta do 10 000 Kč;

Kdo poškodí nebo zničí památný strom; pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu stromů - pokuta do 50 000 Kč.

 


 

Případy kácení stromů lišícími se od běžného pracovního postupu:  • Kácení stromů v blízkosti budov, komunikací, vysokého napětí a spojovacích vedení

  • Kacení stromů vychýlených ze své osy ve směru pádu

  • Kácení stromů s těžištěm vychýleným proti směru pádu

  • Kácení stromů na svazích a sutích

  • Kácení vyhnilých a dutých stromů

  • Kácení dvojáků a srostlých stromů

  • Zpracování polomů a vývratů

  • Kácení přelomených a rozštípnutých nebo zlomených stromůHlavní prioritou je zaručit bezpečnost pracovníků (BOZP), dosáhnout ochrany majetku a bezpečného skácení stromu.
´K

Ostatní služby
fotka1
Zavlažovací systémy
V současné době se plně automatické zavlažovací systémy stávají velice oblíbenou součástí zahrad.
fotka
Realizace zahrad
Zahrada by měla zapadat do okolní krajiny a korespondovat s jejím charakterem.
fotka
Údržba zahrad
Údržba zavlažovacího systému spočívá v jarním spuštění a podzimním zazimování systému.
Rychlý kontakt
fotka
Petr Král
Kučerova 807
Praha 9, 198 00
tel: 774 999 005