Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů za použití stromolezecké techniky :

Rizikové kácení stromů za použití stromolezecké techniky je z hlediska arboristiky úzce specializovaná činnost v principu založeném na používání lezecké techniky a prostředků osobního jištění, pro bezpečné provádění odborných zásahů a operací v korunách stromů. Je nutno dodat, že stromolezecká chirurgie je odbornou činností, která se od roku 1996 zprofesionalizovala.

Vývoj tohoto oboru neprobíhal ve všech zemích na stejné úrovni a byly rozpory v technice lezení. Dnes existují různé metody, vybavení a techniky používané pro práci v korunách stromů i na stromech samotných, ve kterých se laik obtížně orientuje. Častokrát stačí jeden špatný řez, který odsoudí strom k záhubě, nebo sníží jeho životnost. Přesto ale za desetiletí vznikla světově jednotná podoba stromolezectví, která se dále vyvíjí a zdokonaluje.

 

 

Postupné kácení stromů stromolezeckou technikou

 

Jedná se o nejrizikovější a nejnamáhavější část stromolezecké praxe. Aby se dalo zcela bezpečně skácet rizikový strom a nebo strom ve špatné lokalitě (nad domem,u vysokého napětí nebo třeba i u řeky kde při pádu stromu do vody může hrozit ucpání hráze a následně drahá a komplikovaná likvidace) je za potřebí projít dlouhým a profesionálním výcvikem jak na lezení a techniky spouštění částí stromů, tak na charakteristiku stromů a práce s pilou ve výškách.Je zapotřebí brát v úvahu jednoduché fyzikální prvky.Kombinace lan,tření,pák,kladek,váhy a velikostí větví.Je za potřebí,aby při této činnosti nebyl nikdo z pracovníků ohrožen na zdraví a stejně tak i majetek.

 

Přestože každá situace je velmi individuální a specifická, měli bychom před započetím práce postupovat zhruba v následujících krocích:

1.Zkontrolujeme si viditelné defekty stromu-stav a kmene a větví ,praskliny na kmeni,dutiny,ostré tlakové větvení ,houby apod. Zvlášť nebezpečná situace může nastat při kácení stromu s již instalovaným předepjatým vázáním, po jehož odstranění hrozí rozlomení problematického větvení. Dále záleží na stavu kořenové soustavy(zda není porušena např. výkopovými prácemi),zlomené a napružené větve,zasažení bleskem,náklon a půda v níž je kořenový systém stromu.

 

2.Zhodnocení rizik místa kácení – nadzemních vedení el. a tel. kabelů,zamokření půdy, místo kořenové zóny a okolní objekty (budovy, lampy, dětské hřiště,udržované květinové záhony …), blízkost komunikací (silnice, chodníky, cyklistické stezky, tramvajové nebo vlakové koleje …).Na zřetel musíme brát i specifický pěší a dopravní provoz, otvory v zemi, podzemní vedení a nádrže (plynovody, septiky, žumpy, tlakové nádrže, revizní šachty apod.).

 

3.Zvážení způsobu a techniky rizikové kácení– způsob shazování a spouštění větví či špalků, kontrolovaný hod a dopad větví či torza na zem.Taktéž je třeba navázání stromu pro usměrnění pádu celého stromu nebo jeho torza, použití jeřábu nebo plošiny, je možné i použití jiného stromu , objektu, kladkostroje nebo speciálních lanových systémů.

4)Odhad hmotnosti spouštěných objektů daným způsobem.

 

5)Je třeba pravidelná kontrola vybavení před použitím.

 

6)Velice důležitá je komunikace mezi lezcem a pracovníky na zemi. V mnoha případech je za potřebí dorozumívání vysílačkou.(Styl spouštění,příprava na řez,zabezpečení okolí,komunikace apod. )

 

Rizikové kácení stromu stromolezeckou technikou probíhá tímto postupem:

Stromolezec se pohybuje pomocí lezeckého lana v koruně stromu. Postupně kácí větve nebo jejich jednotlivé části . Po odvětvení kmene odřízne vrchol a při sestupu postupně odřezává další kusy.Je-li pod a v okolí stromu bezpečný prostor,tak se části stromu shazují na zem,v opačném případě se spouští po laně,nebo za velmi ztížených podmínek volí jiný postup,např. použití plošiny.

Stromolezec se musí po celou dobu práce jisti dvěma nezávislými systémy. Lanem a kmenovou smyčkou. Při použití motorové řetězové pily musí použít kmenovou smyčku s ocelovým jádrem, snižující možnost přeříznutí lana.

 

Naše články o kácení stromů a rizikové kácení stromů slouží pouze pro představu naší činnosti, nikoli jako návod pro amatery. Tuto činost by měli provádět pouze proškolené osoby a profesionálové. Nebezpečí, které z této činnosti vyplívá, nesmi podceňovat odborník, natož laik.


Ostatní služby
fotka1
Zavlažovací systémy
V současné době se plně automatické zavlažovací systémy stávají velice oblíbenou součástí zahrad.
fotka
Realizace zahrad
Zahrada by měla zapadat do okolní krajiny a korespondovat s jejím charakterem.
fotka
Údržba zahrad
Údržba zavlažovacího systému spočívá v jarním spuštění a podzimním zazimování systému.
Rychlý kontakt
fotka
Petr Král
Kučerova 807
Praha 9, 198 00
tel: 774 999 005